Antonio Gramsci’nin Biyografisi

Antonio Gramsci, Marx’ın ekonomi, politika ve sınıf teorileri içinde kültür ve eğitimin rollerini vurgulamak ve geliştirmek için bilinen ve kutlanan bir İtalyan gazeteci ve aktivistti. 1891 doğumlu Antonio Gramsci, faşist İtalyan hükümeti tarafından hapsedilirken geliştirdiği ciddi sağlık sorunlarının bir sonucu olarak sadece 46 yaşında öldü. Gramsci’nin en çok okunan ve dikkati çeken eserleri ve hapishanedeyken yazdığı The Prison Notebooks serisidir.  Gramsci’nin teorik katkıları, kültürel çalışmaların alanının ve özellikle de alanın kitle iletişim araçlarının kültürel ve politik önemine olan ilgisini artırdı.

Antonio Gramsci Kimdir

Antonio Gramsci 1891 yılında Sardunya adasında doğdu. Adanın köylüleri arasında yoksulluk içinde büyüdü ve anakara İtalyanları ile Sardunyalılar arasındaki sınıf farklılıkları ve anavatanlar tarafından köylü Sardunyaların olumsuz muamelesi konusundaki deneyimleri entelektüel ve politik olarak şekillendi.

1911’de Gramsci, Sardunya’yı kuzey İtalya’daki Torino Üniversitesinde okumak için terk etti ve şehir sanayileştikçe orada yaşadı. Zamanını Turin’de sosyalistler, Sardunyalı göçmenler ve fakir bölgelerden işe alınan işçiler arasında kentsel fabrikalara personel olarak harcadı. 1913’te İtalyan Sosyalist Partisine katıldı. Gramsci, resmi eğitimini tamamlamadı fakat bir Hegelci Marksist olarak üniversitede eğitim gördü. Bu Marksist yaklaşım, sınıf bilincinin gelişmesine ve işçi sınıfının mücadele süreci boyunca özgürleşmesine odaklandı.

Gazeteci, Sosyalist Aktivist Olarak Gramsci

Okuldan ayrıldıktan sonra Gramsci sosyalist gazetelere yazdı ve Sosyalist parti saflarında yükseldi. O ve İtalyan sosyalistleri, Vladimir Lenin ve Üçüncü Enternasyonal olarak bilinen uluslararası komünist örgütle bağlantılı hale geldi. Gramsci, işçi konseylerini ve işçi grevlerini , üretim araçlarının kontrolünü ele geçirme yöntemlerini savundu ve İtalyan Komünist Partisinin işçileri haklarından dolayı harekete geçmesine yardım etti.

Gramsci, 1923’te Viyana’ya gitti, burada önde gelen Macar Marksist düşünür Georg Lukács ve entelektüel çalışmasını şekillendirecek diğer Marksist ve komünist aydınlar ve aktivistler ile tanıştı. 1926’da İtalyan Komünist Partisi’nin başkanı olan Gramsci, Benito Mussolini’nin faşist rejimi tarafından muhalif siyaseti dışlamak için yürüttüğü saldırgan kampanyası sırasında Roma’da hapsedildi. Yirmi yıl hapis cezasına çarptırıldı ancak çok kötü sağlığı nedeniyle 1934’te serbest bırakıldı. Entelektüel mirasının büyük kısmı hapishanede yazıldı ve “Hapishane Defterleri” olarak bilinir. Gramsci 1937’de hapisten çıktıktan sadece üç yıl sonra Roma’da öldü.

Gramsci’nin Marksist Teoriye Katkıları

Gramsci’nin Marksist teoriye olan temel entelektüel katkısı, kültürün sosyal işlevini ve onun siyaset ve ekonomik sistemle olan ilişkisini detaylandırmasıdır.  Gramsci toplumun egemen ilişkilerini zorlu siyasi stratejinin önemli bir rol ayrıntılı üzere Marx’ın teorik temeli üzerine çekti. Böylece, kültür ve siyasetin devrimci değişimi nasıl engelleyebileceğini veya teşvik ettiğini anlamaya odaklandı.

Gramsci devleti, sermayenin ve egemen sınıfın çıkarlarını temsil eden bir tahakküm aracı olarak görüyordu. Devletin bunu nasıl gerçekleştirdiğini açıklamak için kültürel hegemonya kavramını geliştirdi. Hegemonik inançların eleştirel düşünceyi bastırdığını ve bu yüzden devrime engel olduklarını düşünüyordu.

Gramsci eğitim kurumunu kültürel hegemonyanın temel öğelerinden biri olarak gördü. Modern Batı toplumunda “Entelektüeller” ve “Eğitim Üzerine” başlıklı denemelerde bu konu üzerinde duruldu. Marksist düşüncenin etkisinde kalsa da Gramsci’nin çalışma birimi, Marx’ın öngördüğünden çok yönlü ve daha uzun vadeli bir devrimi savundu. Farklı sınıfların dünya görüşlerini anlayabilecek ve yansıtacak olan tüm sınıflardan ve yaşam yürüyüşlerinden “organik entelektüellerin” yetiştirilmesini savundu. Çalışma, egemen sınıfın dünya görüşünü yansıtan ve böylece kültürel hegemonyayı kolaylaştıran “geleneksel entelektüellerin” rolünü eleştirdi.

Yorum Yapın

E-postanız yayımlanmayacak.