Kategori

Sanat

Pop Art Nedir?

Pop Art sanatı, 1950’lerde başlayan, reklamın, kitle iletişim araçlarının ve popüler kültürün görüntülerini,…