Evrim Teorisinin Kısa Açıklaması

Evrim teorisini kısaca açıklarsak, aslında türlerin zaman içinde değiştiğini belirten bilimsel bir teori. Türlerin değiştiği birçok farklı yol var. Fakat bunların çoğu doğal seleksiyon düşüncesiyle tanımlanabilir.

Doğal seleksiyon yoluyla evrim teorisi, zamanla değişimin kanıtlarını ve bunun nasıl gerçekleşeceğine dair bir mekanizmayı bir araya getiren ilk bilimsel teoriydi.

Evrim Teorisinin Tarihi

Özelliklerin ebeveynlerden yavrulara aktarıldığı fikri, antik Yunan filozoflarının zamanından beridir var. 1700’lerin ortasındaki Carolus Linnaeus, türler gibi gruplaşan ve aynı grup içindeki türler arasında evrimsel bir bağlantı olduğunu ima eden taksonomik isimlendirme sistemini buldu.

1700’lerin sonunda, türlerin zamanla değiştiği ilk teorileri gördü. Comte de Buffon ve Charles Darwin’in dedesi Erasmus Darwin gibi bilim adamları, türlerin zaman içinde değiştiğini öne sürdüler ama ne erkek ne şekilde ve nasıl değiştiklerini açıklayamadı.

Aynı zamanda düşüncelerin tartışılan dini görüşlere kıyasla ne kadar tartışmalı olduğuna bağlı olarak fikirlerini sarmalama altında tuttular.

Darwin ve Doğal Seleksiyon

Bazen “en uygun olanın hayatta kalması” olarak adlandırılan doğal seçilim, en çok Charles Darwin tarafından Türlerin Kökeni Üzerine Kitabında açıklanmıştır. Darwin kitapta, çevrelerine en uygun özellikleri olan bireylerin, bu arzu edilen özellikleri üreme ve çoğaltmaları için yeterince uzun yaşadıklarını öne sürdü. Eğer bir birey elverişli özelliklerden daha azına sahip olsaydı, ölür ve bu özelliklerden geçmezlerdi. Zamanla, sadece türlerin “en uygun” özellikleri hayatta kaldı. Bu değişiklikler, bizi insan yapan şeydir.

Darwin bu zamanda bu fikirle ortaya çıkan tek kişi değildi. Alfred Russel Wallace’ın da kanıtları vardı ve aynı zamana kadar Darwin ile aynı sonuçlara vardı. Kısa bir süre için iş birliği yaptılar ve ortaklaşa bulgularını sundular. Çeşitli seyahatleri nedeniyle dünyanın dört bir yanından gelen delillerle donanmış olan Darwin ve Wallace, bilim çevrelerinde fikirleriyle ilgili olumlu tepkiler aldılar.

Doğal seçilim yoluyla evrim teorisinin çok önemli bir parçası, bireylerin evrim geçiremeyeceği anlayışıdır; sadece çevrelerine uyum sağlayabilirler. Bu uyarlamalar zaman içinde toplanır ve nihayetinde tüm türler daha önce olduğu gibi evrimleşmiştir. Bu yeni türlerin oluşmasına ve bazen eski türlerin yok olmasına neden olabilir.

Evrim Kanıtı

Evrim teorisini destekleyen birçok kanıt var. Darwin, onları birbirine bağlamak için türlerin benzer anatomilerine güvenmiştir. Ayrıca, zaman içinde vücut yapısında zaman içinde ufak değişiklikler gösteren ve çoğu kez körelme yapılarına yol açan bazı fosil kanıtlara da sahipti. Tabii ki, fosil kayıtları eksik ve “kayıp bağlantılar” var. Günümüz teknolojisi ile evrim için başka birçok kanıt vardır. Bu, farklı türlerin embriyolarındaki benzerlikleri, tüm türlerde bulunan aynı DNA dizilerini ve DNA mutasyonlarının  mikroevrimde nasıl işlediğini anlamasını içerir.

Evrim Teorisi Tartışması

Günümüzde, evrim teorisi genellikle medyada tartışmalı bir konu olarak tasvir edilmektedir. Primat evrimi ve insanların maymunlardan evrimleştiği fikri, bilimsel ve dini topluluklar arasında önemli bir sürtünme noktası olmuştur. Politikacılar ve mahkeme kararları, okulların evrimi öğretip öğretmemeleri gerektiğini ya da akıllı tasarım ya da yaratılışçılık gibi alternatif bakış açılarını öğretmeleri gerekip gerekmediğini tartıştılar.

 

Yorum Yapın

E-postanız yayımlanmayacak.