İyi Yaşam Nedir

”İyi yaşam” nedir? Bu en eski felsefi sorulardan biridir. 

 Farklı şekillerde ortaya çıkmıştı. Nasıl yaşanmalı? “İyi yaşamak”  ne anlama geliyor? Ancak soru, göründüğü kadar basit değildir. 

Ahlaki Yaşam

”’İyi”kelimesini kullandığımız temel bir yol, ahlaki onayı ifade etmektir. Yani, birinin iyi yaşadığını ya da iyi bir yaşam sürdüğünü söylediğimizde, onların iyi bir insan, cesur, dürüst, güvenilir, nazik, özverili, cömert, yardımsever, sadık, ilkeli, ve bunun gibi. 

Sokrates ve Platon her ikisi de zevk, zenginlik ya da güç gibi tüm sözde iyi şeyler üzerinde erdemli bir insan olmaya mutlak önceliği verdi.

Zevk Yaşamı

Antik Yunan filozofu Epikuros, hayatı yaşamaya değer kılan şeyin, zevk alabileceğimiz şeyler olduğunu, açık bir şekilde ilk ilan edenlerden biriydi.

Zevkin iyi olduğu, ya da başka bir şekilde benimsemeye değer olduğu görüşü, hayatı yaşamaya değer kılan şey, hedonizm (hazcılık) olarak bilinir.Şimdi, bir kişiye söylendiğinde “hedonist” kelimesi, biraz olumsuz çağrışımlara sahiptir.

Bugün, iyi yaşamın bu hedonist anlayışı Batı kültüründe tartışmasız baskındır. Günlük konuşmalarda bile, eğer birinin ”iyi yaşam yaşadığını” söylersek, büyük bir zevkle keyif aldıkları anlamına gelir: iyi yemek, iyi şarap, kayak , tüplü dalış , güneşin havuzunda bir kokteylle uzanmak gibi…  
İyi hayatın bu hedonist anlayışının anahtarı, öznel deneyimleri vurgulamasıdır.Bu görüşe göre, bir kişiyi ”mutlu” olarak tanımlamak, ”iyi hissetmek” anlamına gelir ve mutlu bir yaşam, birçok ”iyi hissetmek” deneyimini içeren bir yaşamdır.

Yerine Getirilen Yaşam

 Bir başka büyük Yunan düşünürü olan Aristoteles, iyi yaşamı daha kapsamlı bir şekilde ele alır. 

 Aristo’ya göre hepimiz mutlu olmak isteriz. Birçok şeye değer veriyoruz, çünkü onlar başka şeylerin   bir aracısıdır.Örneğin, paraya değer veriyoruz çünkü istediğimiz şeyleri satın almamızı sağlıyor; Boş zamanlarımıza değer veriyoruz çünkü bu bizim ilgi alanlarımıza ulaşmak için zaman veriyor. Ama mutluluk, başka bir amaç için değil, kendi iyiliği için bir araç olarak değer verdiğimiz bir şeydir. Enstrümantal değerden ziyade içsel değere sahiptir.

Yani Aristoteles için, iyi hayat mutlu hayattır. Aristoteles’in iyi yaşamak için ne anlama geldiği fikri, öznel değil, nesneldir. Bu sadece bir kişinin nasıl hissettiği meselesi değil, bunun önemi vardır. Belirli nesnel koşulların yerine getirilmesi de önemlidir.
 Örneğin:
Arkadaşlık: İyi arkadaşlara sahip olmalılar. Aristoteles’e göre insanoğlu sosyaldir; Bu yüzden iyi hayat, bir keşiş, bir çare ya da bir yanlış bir şeyden ibaret olamaz.
Aristoteles, insanı diğer hayvanlardan ayıran şeyin sebep olduğunu savunur. Öyleyse, iyi bir hayat, örneğin, bilimsel araştırmaya, felsefi tartışmaya, sanatsal yaratmaya ya da mevzuata uyarak rasyonel fakültelerini geliştirdiği ve uyguladığı bir hayattır. 

Anlamlı Hayat

Son zamanlarda yapılan birçok araştırma, çocuk sahibi olanların çocuk sahibi olmayan insanlardan daha mutlu olmadıklarını göstermektedir. Nitekim, çocuk yetiştirme yıllarında ve özellikle de çocuklar gençlere dönüştüğünde, ebeveynler genellikle mutluluk seviyelerini ve daha yüksek stres seviyelerini azaltırlar. Ancak, çocuk sahibi olmak insanı daha mutlu edemese de, yaşamlarının daha anlamlı olduğu hissini veriyor gibi görünüyor.

Birçok insan için, ailelerinin refahı, özellikle çocukları ve torunları, yaşamdaki ana anlam kaynağıdır. Bu bakış çok uzun bir yol kat ediyor. Eski zamanlarda, iyi bir servetin tanımı, kendileri için iyi olan çok sayıda çocuğa sahip olmaktı. 

Bitmiş Hayat

Yunanlıların bir deyişi vardı: Ölünceye kadar hiç kimseyi mutlu etmeyin.Uzun süre ölünceye kadar insanı mutlu etmeyin. Bazen bir insan iyi bir yaşam sürdürebilir ve tüm kutucukları – erdem, refah, arkadaşlık, saygı, anlam vb. – kontrol edebilir, ancak sonunda düşündüğümüzden başka bir şey olarak ortaya çıkar.

Hayat üç bölümdür: Dünyayı değiştireceğini sandığın, dünyanın
değişmeyeceğine inandığın ve dünyanın seni değiştirdiğine emin
olduğun.

Jean Paul Sartre

 

Yorum Yapın

E-postanız yayımlanmayacak.