Kübizm Sanat Akımı ve Sanatçıları

Kübizm bir fikir olarak başladı ancak daha sonra bir üsluba dönüştü. Paul Cézanne’ın üç temel bileşeni olan; geometriklik, eşzamanlılık ve kompozisyondan yola çıkarak Kübizm akımı, görsel açıdan aslında “Dördüncü Boyut” kavramını tanımlamaya çalıştı.

Kübizm Nedir?

Kübizm bir çeşit realizmdir. Dünyayı olduğu gibi değil, tamamen tasvir etmeyi amaçlayan “sanatta gerçekçiliğe” kavramsal bir yaklaşımdır. Örneğin, sıradan bir bardak alın elinize, bardağınızın ağzı yuvarlaktır. Gözlerinizi kapatın ve kupayı hayal edin. Hayalinizde de bardağın ağzı her zaman yuvarlak olacaktır. Ağzı bir oval olarak tasvir etmek, aslında bir yanılsamadır. Bu bakımdan Kübizm, algısal bir yoldan ziyade kavramsal olarak gerçekçilik olarak düşünülebilir.

Bir nesneyi farklı bakış açılarından tanımak zaman alır çünkü nesneyi uzayda hareket ettirirsiniz ya da nesnenin zaman düzleminde dolaşır. Bu nedenle çoklu görünümleri göstermek (eşzamanlılık) Dördüncü Boyut’u “yani zamanı” ifade eder.

Kübizm Sanatçıları

Hareketin yüksekliği sırasında 1909’dan 1914’e kadar iki grup Kübist vardı. Pablo Picasso (1881-1973) ve Georges Braque (1882-1963). Bunların dışında diğer kübist sanatçılar; Henri Le Fauconnier (1881-1946), Jean Metzinger (1883-1956), Albert Gleizes (181-1953), Fernand Léger (1881-1955), Robert Delaunay (1885-1941), Juan Gris (1887-1927), Marcel Duchamp (1887-1968), Raymond Duchamp-Villon (1876-1918), Jacques Villon (1875-1963) ve Robert de la Fresnaye (1885-1925) “Salon Kübistleri ” olarak bilinirler.

Kübizm’in Temel Özellikleri Nelerdir?

Geometriklik, figürlerin ve nesnelerin, doğal dünyada bilinen tüm figür veya nesneye eklenebilecek veya eklenmeyecek geometrik bileşenlere ve düzlemlere benzetilmesidir.

Dördüncü Boyutun Yaklaşımı

  • Doğal dünyada bilinen şekil ve biçimlerin çarpıklığı ve deformasyonu.
  • Düzlemlerin üst üste binmesi ve iç içe geçmesi.
  • Eşzamanlılık veya çoklu görünümler, farklı bakış açıları bir düzlemde görünür hale getirildi.

Kimin Resmiyle Kübizm Başladı?

Ders kitapları genellikle Picasso’nun Les Demoiselles d’Avignon’unu (1907) ilk Kübist tablosu olarak gösterir. Fakat Les Demoiselles d’Avignon 1916’ya kadar halka açık değildi. Bu nedenle, etkisi sınırlıydı. Diğer sanat tarihçileri ise Georges Braque’nin 1908’de idam edilen L’Estaque manzara serilerinin ilk Kübist tabloları olduğunu iddia eder.

 

Yorum Yapın

E-postanız yayımlanmayacak.