Kore Neden Bölündü?

Kuzey ve Güney Kore ilk olarak yedinci yüzyılda Silla Hanedanlığı tarafından birleştirildi. Aynı dili ve temel kültürü paylaşırlar. Yine de son altmış yıldır askerden arındırılmış bölgeyle bölünmüş durumdalar. Bu bölünme, Japon imparatorluğunun İkinci Dünya Savaşı’nın sonunda çöktüğü sırada gerçekleşti.

Kuzey ve Güney Kore Bölümü

Yaklaşık 1.500 yıl boyunca birleşik olmasına rağmen Kore Yarımadası, II. Dünya Savaşı sonunda Japon imparatorluğunun dağılması neticesinde Kuzey ve Güney’e bölünmüştür. 38’inci paralel enlemdeki bölünmenin kesin konumu, 1945’te alt düzey ABD diplomatik personeli tarafından seçilmiştir. Kore Savaşı’nın sonunda, 38. paralelde Kore’de silahsızlandırılan bir bölge haline gelmiştir.

Yeniden birleşme çabaları 1945’ten bu yana pek çok kez tartışıldı ancak o zamandan beri gelişen ideolojik ve kültürel farklılıklar bu birleşimi engelleniyor.

İkinci Dünya Savaşı Sonrası Kore

Bu hikaye 19. yüzyılın sonlarında Kore’nin Japon fetihleriyle başlıyor. Japonya İmparatorluğu, 1910 yılında Kore Yarımadası’nı resmen ilhak etti. İlk Çin-Japon Savaşı’ndaki 1895 zaferinden bu yana kukla imparatorlar aracılığıyla ülkeyi yönetmişti. Böylece 1910’dan 1945’e kadar Kore bir Japon sömürgesiydi.

2 Dünya Savaşı 1945 yılında sona ererken Kore dahil Japonya’nın işgal altındaki topraklarda, yönetimini devralmak zorunda kalacağını Müttefik Kuvvetler için netleşti. ABD hükümeti, Filipinler’in yanı sıra Japonya’yı da kendisinin idare edeceğini biliyordu, bu yüzden Kore’nin mütevelliğini de almak istemiyordu. Kore sadece ABD için değil Sovyetler için de yüksek bir öncelikti.

6 Ağustos 1945 tarihinde, Amerika Birleşik Devletleri Japonya’nın kenti Hiroşima’ya atom bombası attı. İki gün sonra, Sovyetler Birliği Japonya’ya savaş ilan etti ve Mançurya’yı işgal etti. Sovyet amfibi birlikleri de Kuzey Kore kıyıları boyunca üç noktaya indi. 15 Ağustos’ta Nagazaki’nin atom bombalı saldırısından sonra İmparator Hirohito, Japonya’nın teslim edilmesini ve II. Dünya Savaşı’nın sona erdiğini açıkladı.

ABD, Kore’yi İki Bölgeye Ayırıyor

Japonya’nın teslim edilmesinden sadece beş gün önce, ABD yetkilileri Dean Rusk ve Charles Bonesteel’e Doğu Asya’daki ABD işgal bölgesini tasvir etme görevi verildi. Korelilere danışmadan, Kore’nin yarımadanın enlemesine 38’inci paralelden yarıya kesilmesine, yarımadanın en büyük kenti olan Seul kentinin Amerikan bölümünde olacağından emin olmaya karar verdiler.

Kuzey Kore’deki Japon güçleri Sovyetlere teslim oldu, Güney Kore’dekiler ise Amerikalılara teslim oldu. Güney Koreli siyasi partiler kendi adaylarını ve Seul’de bir hükümet kurma planlarını hızla oluşturup ortaya koymuş olsalar da ABD Askeri İdaresi adayların çoğunun sol eğilimlerinden korkuyordu. ABD ve SSCB’den gelen güven yöneticileri, 1948’de Kore’yi yeniden birleştirmek için ülke çapında seçimler düzenlemek zorunda kaldılar, fakat her iki taraf da diğerine güvenmedi. ABD tüm yarımadasının demokratik ve kapitalist olmasını isterken, Sovyetlerin hepsinin komünist olmasını istedi.

38.Paralelin Etkisi

Savaşın sonunda, Koreliler  tek bir bağımsız ülke olacaklarını umuyorlardı. Fakat öyle olmadı. 38’inci Paralel’in konumu, her iki tarafta da ekonomiyi felce uğratmak için kötü bir yerdi. En ağır sanayi ve elektrik kaynakları hattın kuzeyinde yoğunlaşmıştı, hafif sanayi ve tarımsal kaynakların çoğuysa güneyinde. Hem Kuzey hem de Güney’in toparlanması gerekiyordu ancak bunu farklı politik yapılarda yapacaklardı.

İkinci Dünya Savaşı’nın sonunda ABD, esas olarak Güney Kore’yi yönetmek için komünist karşıtı lider Syngman Rhee’yi atadı. Güney tarafı Mayıs 1948’de bir ulus ilan etti. Rhee, Ağustos ayında ilk cumhurbaşkanı olarak yönetime geçti. hemen 38. paralelin güneyindeki komünistlere ve diğer solculara karşı düşük seviyeli bir savaş başlattı.

Bu arada Kuzey Kore’de Sovyetler, savaş sırasında Sovyet Kızıl Ordusu’nda görev yapan Kim Il-sung’u işgal bölgelerinin yeni lideri olarak atadı. Resmi olarak 9 Eylül 1948’de göreve başladı. Kim, özellikle kapitalistlerden siyasi muhalefeti bastırmaya başladı ve aynı zamanda kişiliği kültünü kurdu. 1949’a gelindiğinde, Kim Il-sung’un heykelleri tüm Kuzey Kore’ye yayılıyordu ve kendisine “Büyük Lider” adını vermişti.

Kore ve Soğuk Savaşlar

1950’de Kim Il-sung, komünist yönetim altında Kore’yi yeniden birleştirmeye karar verdi ve üç yıllık Kore Savaşı’na dönüşen Güney Kore’nin işgali başlattı.

Güney Kore, ABD önderliğinde, Türkiye’nin de yer aldığı Birleşmiş Milletler askeri gücüyle birlikte Kuzey’e karşı savaştı. Çatışma Haziran 1950’den Temmuz 1953’e kadar sürdü ve 3 milyondan fazla Koreli, Birleşmiş Milletler askeri ve Çin güçleri hayatını kaybetti. Panmunjom’da 27 Temmuz 1953’te bir ateşkes imzalandı ve iki ülke başladığı yere, 38. paralelde ayrıldı.

Kore Savaşı’nın bir devamı, 38. paralelde Demilitarized Zone’un yaratılmasıydı. Silahlı muhafızlar tarafından elektrikli ve sürekli olarak sürdürülen iki ülke arasında neredeyse imkansız bir engel haline geldi.

Soğuk Savaş sırasında, ülkeler farklı yönlerde büyümeye devam etti. 1964’te, Koreli İşçi Partisi Kuzey’i tamamen kontrol altında tutuyordu, çiftçiler kooperatiflere toplulaştırıldı ve tüm ticari ve sınai işletmeler ulusallaştırıldı. Güney Kore, güçlü bir anti-komünist tutumla özgürlükçü ideallere ve demokrasiye bağlı kaldı.

Genişleyen Farklar

1989 yılında, Komünist blok aniden çöktü ve Sovyetler Birliği 2001’de çözüldü. Kuzey Kore, ana ekonomik ve hükümet desteğini kaybetti. Kore Halk Cumhuriyeti komünist temellerini, Kim ailesinin kişilik kültüne odaklanmış bir Juche sosyalist devletiyle değiştirdi. 1994’ten 1998’e kadar, büyük bir kıtlık Kuzey Kore’yi vurdu. Güney Kore, ABD ve Çin’in gıda yardım çabalarına rağmen Kuzey Kore’nin tahminleri büyük ölçüde farklılık gösterse de en az 300.000 ölüm cezasına çarptırıldı.

2002 yılında, Güney için kişi başına Gayri Safi Yurtiçi Hasılanın Kuzey’in 12 katı olduğu tahmin edilmektedir. Kuzeydeki enerji eksiklikleri nükleer silahların geliştirilmesine kapı açan nükleer enerjinin gelişmesine yol açtı.

Her iki tarafın da İngilizce ve Rusça’dan aldığı terminoloji.Koreliler tarafından paylaşılan dil de değişti,  2004 yılında iki ülkenin ulusal dilin sözlüğünü sürdürmek için tarihi bir anlaşması imzalandı.

Uzun dönem etkileri

Amerika Birleşik Devletleri hükümet yetkilileri tarafından II. Dünya Savaşı’nın son günlerinde ortaya çıkan sıcak ve kafa karışıklığıyla ilgili karar verilen bir karar, iki savaşan komşunun görünüşte kalıcı olarak yaratılmasıyla sonuçlandı. Bu komşular ideolojik olarak ekonomik, sosyal, dilbilimsel ve en önemlisi daha da büyümüşler.

60 yıldan fazla ve milyonlarca insan Kuzey ve Güney Kore’nin kazara bölünmesinin sonuçlarıyla baş başa kaldı.  Hala bu sorun dünyayı sarsmaya devam ediyor ve 38. paralel, tartışmasız dünyanın en zorlu sınırı.

Yorum Yapın

E-postanız yayımlanmayacak.