Eşsiz Bir Kültüre Sahip Newar Halkı

Newar halkı, Katmandu Vadisi’nden ve Nepal’in çevresindeki bölgelerden gelen Newar halkı eşsiz bir kültüre sahiptir.

Newar halkı

Newa veya Nepami olarak da bilinen Newar halkı, Katmandu Vadisi’nden ve Nepal’in çevresindeki bölgelerden gelen bir topluluk. Bugüne kadar, topluluk bölgenin kültürü ve medeniyetinden sorumlu olarak kabul ediliyor. Şu anda, topluluk 1.3 milyon civarında bir nüfusa sahip, bu da Nepal nüfusunun yaklaşık yüzde 5’ine eşit. Nüfusun bu payı, 2011 nüfus sayımından elde edilen rakamlara dayanarak onları ülkenin altıncı en büyük grubu haline getiriyor. Topluluk geçmişin kültürüne ve uygulamalarına bağlı kaldı, bu yüzden kendilerini genellikle Nepal’in kültür koruyucusu olarak görürler. Hem Nepalce hem de Newar’ı konuşuyorlar, iki büyük dini Hinduizm ve Budizm. Newar halkına benzeyen kültürlerden bazıları Nepal Mandala halkları ve Burman halklarıdır.

Din

Newar halkının 85’inin Hinduizm, geri kalanının çoğu Budist olduğunu gösteriyor. Katmandu Vadisi’nin Patan, Bhaktapur ve Katmandu olmak üzere üç büyük şehri vardır. Üç şehirden Budizm çoğunlukla Patan’da uygulanırken Bhaktapur ağırlıklı olarak Hindu’dur. Üçüncü şehir Katmandu her ikisinin bir karışımıdır. Dini faaliyetlerinden dolayı farklı rahipler olmasına rağmen, her iki grup diğer grubun tanrılarına tapıyor. Bu nedenle, Hindular ve Budistlerin tam sayısını belirlemek biraz zor olabilir. Hindu dini liderlerine Rajopadhyaya Brahmins denir, Budist liderler ise Vajracharyas olarak bilinir.

Ekonomi

Tarihsel olarak, Newar halkı tarım, ticaret ve endüstriyi temel ekonomik faaliyetleri olarak uyguladı. Geçmişte, her kasaba ve köyün ürettiği üründe bir uzmanlığı vardı. Bu ürünler ve spesiyaliteler dokumacılar, çömlekçiler, boyacılar ve zanaatkarları içeriyordu. Yıllarca, vadiden gelen tüccarlar Hindistan ve Tibet arasındaki ticareti kontrol ediyorlardı. Hindistan ve Tibet arasındaki başlıca ihracat ürünlerinden bazıları pirinç ve mücevherdi.

Sanat, Dans ve Müzik

Nepal’deki sanatın çoğu, çoğu dini bir yönü olmasına rağmen Newar halkından geliyor. Dünya çapında bilinen Newar sanatına bir örnek, dini paubha tablolarıdır. Vasudhara Mandala adı verilen bu en eski resim MS 1365’e kadar uzanıyor. Diğer kültür biçimlerinin taş işçiliği, ahşap işleri, metal işleri ve yankı sanatı ile ilgisi vardır. Dini sanatın yanı sıra, Nepal’de suluboya resminin başlatıcısı olarak büyük beğeni toplayan Raj Man Singh Chitrakar gibi batı işi üreten sanatçılar da vardı.

Dhime dansı ve maskeli dans, Nepal’deki en yaygın dans biçimleridir. Geleneksel olarak, müzikleri çoğunlukla dini ve şenliklidir. Sitala Maju popüler bir mevsim şarkısına bir örnektir. Yaygın müzik enstrümanlarından bazıları naykhin, dhimay, bhusya ve mwahali’dir (kısa trompet). Bu araçların bazıları bugün hala kullanılmaktadır.

Yorum Yapın

E-postanız yayımlanmayacak.