Niccolo Machiavelli’nin Hayatı, Felsefesi ve Etkisi

Niccolo Machiavelli, Batı felsefesinin en etkili politik kuramcılarından biriydi. Onun en çok okunan kitabı Prens, Aristoteles’in erdem teorisini baş aşağı çevirdi ve Avrupalı ​​hükümet anlayışını temellerinde sarstı. Machiavelli, tüm hayatını Floransa Rönesansı’nda ya da yakınlarda yer aldığı Rönesans hareketinin zirvesinde yaşadı. Aynı zamanda, Titus Livius’un İlk On Kitabı Üzerine Söylevler’in yanı sıra iki komedi ve birkaç şiir gibi edebi metinler de dahil olmak üzere bir dizi ek siyasi eleştirinin yazarıdır.

Niccolo Machiavelli’nin Hayatı

Machiavelli, babasının bir avukat olduğu İtalya’nın Floransa şehrinde doğdu ve büyüdü. Eğitiminin, özellikle dilbilgisi, retorik ve Latince olmak üzerine aldı. 1498 yılında, Machiavelli Florence yeni oluşturulan Cumhuriyeti sosyal kargaşa bir anda iki ilgili hükümet rolleri kapsayacak şekilde çağrıldı: 1499 ve 1512 yılları arasında Machiavelli, İtalyan politik olaylarının ortaya çıkışına ilk elden tanık oldu.

1513’te Medici ailesi Floransa’ya döndü. Machiavelli ilk önce hapsedildi ve işkence yapıldı, sonra sürgüne gönderildi. Floransa’nın yaklaşık on kilometre güneybatısında San Casciano Val di Pesa’daki kır evinde emekli oldu. Burada 1513-1527 yılları arasında başyapıtlarını yazdı.

Prens

De Principatibus San Casciano’da 1513’te Machiavelli tarafından yazılan ilk eserdi; 1532’de sadece posttum olarak yayınlandı. Prens, Machiavelli’nin Medici ailesinin genç bir öğrenciye politik iktidarı nasıl elde edeceği ve sürdüreceğine dair talimat verdiği yirmi altı bölümün kısa bir incelemesi. Ünlü, prens ve servetin prensipte doğru bir şekilde dengelenmesi üzerine yoğunlaşmıştır. Bu, Machiavelli’nin en çok okunan eseridir ve Batı siyasal düşüncesinin en önemli metinlerinden biridir.

Söylemler

Prens’in popülaritesine rağmen, Machiavelli’nin en büyük politik çalışması muhtemelen, Titus Livius’un İlk On Kitabı Üzerine Söylevler. İlk sayfaları 1513’te yazıldı ancak metin sadece 1518 ile 1521 arasında tamamlandı. Prens bir prensibi yönetmeyi öğrettiyse, Söylemler bir cumhuriyette siyasi istikrarı sağlamak ve sürdürmek için gelecek nesiller yetiştirmek anlamına geliyordu.

Söylemler üç cilde ayrılır: ilk önce iç politikaya adanan; ikinci dış politikaya; üçüncüsü antik Roma ve Rönesans İtalya’daki münferit erkeklerin en örnek eylemlerinin karşılaştırmasıdır. Eğer ilk cildi Machiavelli’nin cumhuriyetçi hükümet biçiminin sempatisini ortaya çıkarırsa, özellikle de üçüncünde, Rönesans İtalya’sının siyasal durumunda çok keskin ve keskin bir eleştirel bakış buluyoruz.

Diğer Siyasi ve Tarihsel Çalışmalar

Hükümet rollerini ileri sürerken Machiavelli, ilk elden tanık olduğu olayları ve sorunları hakkında yazma fırsatı buldu. Fikirleri politik yazında olduğu gibi yaygın düşünüşte de giderek büsbütün olumsuz ve ilkesiz bir politik hırsın anlatımı olarak görüldü, “Makyavelizm” terimi bir düşünce sisteminden çok “amaç için her yolu mübah gören” politikacının tutumunu anlatan suçlayıcı bir sıfat haline geldi.

Bir devlet adamının, siyasi tutumlarında bu gerçeği kabul ederek davranması gerektiğini ve hatta devlet adamı bu realiteyle birlikte, kendi de pragmatist davranmalı ve bencil olmak zorunda olduğuna inanırdı. Machiavelli’ye göre bencillerden oluşan bir toplumda bencil olmayan bir lider davasını başarıyla yürütemez. Gene Machiavelli’ye göre, insanlar en çok mala mülke yani maddi şeylere önem verir. Machiavelli, İtalyan birliğinin kurulmasında önemli derecede çaba göstermiştir. Ona göre; İtalyan birliğinin sağlanmasının önündeki en büyük engellerden biri Papalık Devleti idi.

Edebi çalışmalar

Başlıca eserleri: Discorsi Sopra la Prima deca di Tito Livio 1513-1517, L’arte della guerre (Savaş Sanatı) 1516-1520, La Mandragola (1520); İstoire Florentine (Floransa Tarihi, 8 cilt) 1520-1525.

Makyavelizm nedir?

On altıncı yüzyılın sonlarına gelindiğinde, Prens tüm Avrupa dillerine tercüme edilmiş ve Eski Kıta’nın en önemli mahkemelerine ısıtılmış ihtilafların konusu olmuştur. İlk olarak Makyavelizm nedir? Makyavelizm, Niccolo Machiavelli’nin düşünceleri üzerine kurulu bir yaklaşımdır. Makyavelizm, “Prens” kitabında temelleri anlatılan bir davranış ve yönetim sistemidir. Peki “Prens” kitabında Niccolo bize ne anlatıyor? Aslında sana bana değil, Lorenzo Medici’ye ithaf ettiği bu kitabında bir liderin iktidarını nasıl koruması gerektiği hakkındaki düşüncelerini kağıda aktarıyor Machiavelli.

Yorum Yapın

E-postanız yayımlanmayacak.