Paul Lafargue ve Kült Eseri: Tembellik Hakkı

Karl Marx’ın damadı olan Paul Lafargue (1841-1911), Fransız sosyalist hareketinin önde gelen bir üyesiydi ve İspanyol sosyalist hareketinin gelişiminde önemli bir rol oynadı. Paul Lafargue, çalışmanın kölelik olduğunu en çarpıcı şekilde dile getiren bir düşünce insanı. Sadece yaşarken söyledikleriyle değil, ölüm tercihiyle de iz bırakanlardan.


Paul Lafargue 1842’de Santiago, Küba’da doğdu. Ailesiyle birlikte Fransa’ya tıp okuyan genç bir çocuk olarak taşındı ve önce Proudhon’un takipçisi olarak siyasete dahil oldu. Birinci Enternasyonal’de Fransız işçi sınıfı hareketinin bir temsilcisiyken, burada Marx ve Engels ile dost oldu ve görüşlerini Marx’ın görüşleri ile değiştirdi. 1868’de Marx’ın ikinci kızı olan Laura Marx ile evlenen Lafargue, Engels tarafından mali olarak desteklendi ve on yıllar boyunca birlikte çalıştılar.

Paul, Fransız İşçi Partisi’nin Marksist kanadının kurucularından biriydi. 1861’den cumhuriyetçi harekete katıldı. 1870-71’de Paris ve Bordeaux’da örgütsel ve ajitasyon çalışması yürütmüştü; Komün’ün düşüşünden sonra, Genel Konsey hattında savaştığı İspanya’ya kaçtı; Daha sonra Londra’ya yerleştiler. Fourmis’teki kanlı Mayıs Gününden (1891) sonra bir yıl hapis cezasına çarptırıldı. Lafargue, reformizme ve Millerandizme karşı savaştı ve kadın haklarının savunucusu oldu.

Lafargue etkili bir konuşmacıydı ve mizahi ve iyi bilinen “Tembel olma Hakkı” ve “Evrim ve Mülkiyet” de dahil olmak üzere devrimci Marksizm üzerine çok sayıda eser yazdı. Yaşlılığın, beden ve zihin güçlerini azar azar kemirdiğini görmek istemeyen Lafargue, yetmiş yaşını aşmamak üzere kendine verdiği sözü tutarak 1911 yılında eşiyle birlikte intihar etti.

Paul Lafargue Tembellik Hakkı

Paul Lafargue’ın “Tembellik Hakkı”, yazı dizisi olarak 1880’de, kitap olarak 1883’te yayınlandı. Komünist Manifesto’dan sonra en çok dile çevrilen, en çok baskısı yapılan, en çok okunan, atıfta bulunulan ve tartışılan başyapıtlarından biridir.

Paul Lafargue en önemli çalışmalarından biri olan Tembellik Hakkı, yaratıcılığın ve dolayısıyla özgürlüğün bir parçası olduğunu savunur. Paul Lafargue bu eserinde insanların tembellik yapma haklarının olduğunu söyleyerek etkileyici bir sistem ve toplum eleştirisi yapıyor.

Çalışmasında kapitalist sistemin çalışanları baskı altına sokan ve kölelik düzenine uymaya zorlayan çalışma şekillerini dikte ettiğini belirten Paul Lafargue tembellik üzerine hiç edilmemiş sözler ederek farklı noktalara dikkat çekiyor.

Sanayii devrimiyle birlikte işçilerin çalışmaya alıştırılması, daha çok para kazanma hırsının aşılanması ve insanların çalışmak zorunda olması düşüncesini, insanların kafalara yerleştirerek normalleştirdiğini savunur.

Tembelliği kötü bir şey olarak görülmesinin yanlışlıklarını belirten çalışma, tembelliğin bir varoluş gerekliliği olduğunun altını çiziyor.

Çalışma Hakkı’nın Çürütülmesi alt başlığını taşıyan Tembellik Hakkı, kapitalist sistemin yaşamaya zorunlu kıldığı hayata sistem dışından bakmayı başaran bir eser olarak Lafargue’yi günümüzde de anmamızı sağlıyor.

Eserin giriş cümlesi her şeyi özetleyecek nitelikte;

“tembellik edelim her konuda; sevmek, içki içmek bir de tembellik etmek hariç”

Yorum Yapın

E-postanız yayımlanmayacak.