Sosyal Karşılaştırma Teorisi

Bu teori Lev Vygotsky tarafından geliştirilmiştir. Kişilerde kendilerine dair doğru analizlerde bulunma güdüsünün var olduğu ve bu değerlendirmeyi yapmanın bir yolu olarak kendilerine ait çeşitli özellikleri (becerilerini, yeteneklerini…vb.) başkalarınınkilerle karşılaştırdıkları iddialarının öne sürüldüğü kuramdır. Kuramın temelinde, kişilerin kendilerine dair doğru değerlendirmelerde bulunabilmelerine yönelik bir güdü olduğu varsayımı yatmaktadır.

“Kitle iletişim araçlarının beden imajı memnuniyetsizliğinin gelişiminde anahtar bir faktör olduğu öne sürülmüştür (Morrison ve ark., 2004; Morrison, Morrison ve Hopkins, 2003). Sosyokültürel teoriye göre, bir birey vücudun idealist temsillerini içeren kitle iletişim araçlarına ne kadar sık ​​maruz kalırsa, bireyin beden imajı değerlendirmeleri o kadar az uygun hale gelir.

Sosyal Karşılaştırma Kuramı

Bu teori, kendi değerimizi belirlemek için kendimizi başkalarıyla karşılaştırmamızı önermektedir. Karşılaştırdığımız kişiler bizden daha iyi ya da bizden daha az başarılı olabilirler. Karşılaştırdığımızda, ya kendimizi geliştirmek ya da kendini motive etmek ve olumlu bir kendi imajı geliştiririz.  Ayrıca, kendimizi karşılaştırmak memnuniyetsizlik, suçluluk ve pişmanlık yaratır ve yalan söyleme ve düzensiz beslenme gibi yıkıcı davranışlarda bulunmamıza neden olur.

Yorum Yapın

E-postanız yayımlanmayacak.