Türkiye’de Hasta Hakları

Teknolojinin bilgiye ulaşımı kolaylaştırması ve okur yazar oranının artmasıyla daha bilinçli bir nesil yetişiyor. Bunun en net kanıtı  ise hak kavramının daha bilinir olması. Bu çerçeveden baktığımızda belki Tüketici Hakları ile başlayıp, devamında Hasta Hakları ile ilerleyen bir süreç görüyoruz. Neden sadece bu iki haktan bahsettim? çünkü en sık maruz kaldığımız belki de en çok ihmale/suistimale uğradığımız alan olduğu için. Bu minvalde kısaca akılda kalıcı olması adına konuyla ilgili bir infografik yaptık.

Hasta Hakları İnfografik

  1. Hekim Seçme

Hastalar diledikleri hekim ve sağlık kurumunda muayene ve tedavi olabilmelidirler.

  1. Eşitlik ve Özenle Hizmet

Sağlık hizmetlerinin sunumunda hasta/hasta yakınlarına saygılı davranılmalı ve ayırım yapılmamalıdır.

  1. Bilgilenme

Hastaya konulan tanı, tedavi seçenekleri, ilaçların kullanımı, ödeme süreçleri gibi konularda bilgilendirilmelidir.

     4.Tıbbi Kayıtlara Ulaşma

Hasta kendisine ait tıbbi kayıtları, dosya ve dokümanları inceleyebilmeli, bir kopyasını veya raporlarını alabilmelidir.

  1. Konfor ve Güven

Sağlık kurum ve kuruluşları hastaların, ziyaretçi ve refakatçilerin can ve mal güvenliğini sağlamalı.

  1. Mahremiyet

Hastaya ait olan ve üçüncü kişiler tarafından istenen hiçbir bilgi, hastanın izni olmaksızın verilemez.

  1. Dini Hizmetler

Hasta dini inancı doğrultusunda dini hizmetlerden faydalanabilmen, dini sorumluluklarını serbestçe yerine getirebilmeli.

  1. Refakatçi ve Ziyaretçi

Refakatçi bulundurabilir, ziyaretçi kabul edebilirler.

  1. Şikayet ve Tazminat

Hastalar haklarının ihlali durumunda, şikayetçi olma hakkına sahiptir.

 

Yorum Yapın

E-postanız yayımlanmayacak.