Yunan Mitolojisinde Tanrılar

Yunan Mitolojisi, Antik Yunan’da dünyanın yaratılışı, tanrı, tanrıça ve kahramanlarının hayat hikayelerinden oluşan sözlü bir edebiyattır.

Genel olarak Yunan Mitolojisi Yakın Doğu ve birçok Avrupa mitolojisini etkilemiştir.

Yunan tanrılarının yaratılış hikâyeleri seçilmiş 12 tanrı (ki bu 12 tanrı, 5 kadın ve 7 erkekten oluşur) Olimpos Dağı’nda otururlar, her şey Olymposlu Tanrılarla Titanların savaşlarıyla başlar ve Olymposluların zaferiyle son bulur. Savaştan sonra Titanlar cezalandırılır.

Yunan Mitolojisinde 12 Olimposlu Tanrı:

1.Zeus

Zeus

Yunan Mitolojisi denince aklımıza ilk gelen isimlerden biri Olimpos dağının ve tanrıların kralı olan Zeus olur.

Zeus, gökyüzü, yıldırım, şimşek, gök gürültüsü, hukuk, düzen ve adalet tanrısıydı.

2.Hera

Hera

Zeus’un eşi, tanrılar kraliçesi; evlilik tanrıçasıdır.

Hera, mitolojiye ışık tutan Homeros destanlarında; ‘”Ak kollu”, ”İnek gözlü” olarak anlatılır.

3.Poseidon

Poseidon
Poseidon

Yunan mitolojisi’nde denizler, depremler ve atlar tanrısıdır.

Poseidon hırs ve gücü temsil eder.Poseidon’un hırsı Atlantis’in yok olmasına sebep olmuştur. Bunun nedeni ise dünyanın en mükemmel şehrini inşa etme arzusudur.

4.Demeter

Demeter

Yunan mitolojisinde tarımın, bereketin, mevsimlerin ve anne sevgisinin tanrıçasıdır.

Homeros’un destanlarında, “güzel saçlı kraliçe” olarak bilinir.

5.Athena

Athena

Yunan mitolojisinde zeka, sanat, strateji, ilham ve barış tanrıçasıdır.

Roma mitolojisinde Minerva diye anılır. Athena’nın hiç yoldaşı, sevdiği olmamıştır. İşte bu yüzden Athena Parthenos yani “Bakire Athena” olarak da anılır.

6.Apollon

Yunan mitolojisinde müziğin, sanatların, güneşin, ateşin ve şiirin tanrısı, kehanet yapan, bilici tanrıdır.

Apollon, birçok resim ve heykelde, elinde altın bir lir ile tasvir edilmektedir.Lir ikonu, Apollon ile bütünleşmiş haldedir. Lir çalmasının yanı sıra, gümüş yayı ile en uzak noktalara ok fırlatabilmesi özelliği ile, okların tanrısı sıfatını da taşımaktadır.

7.Artemis

Yunan mitolojisinde, Avcılık, bakirelik, doğum, okçuluk ve ay tanrıçasıdır.

Artemis, aynı zamanda bir kadınlık tanrıçasıdır. Genç kızlar evlenirken ona dua ederlermis. Çok defa avcı kıyafetinde, omzunda yay ve okluk, ayaklarında çizme olarak tasvir edilir. Romalılar Artemis’e Diana derler.

8.Ares

Savaş tanrısı Ares’in Roma mitolojisindeki karşılığı Mars’tır.

Ares, ne insanlar tarafından ne de Olimposlu Tanrılar tarafından pek sevilmemektedir. Homeros’un İlyada’sında kaba kuvvetin simgesi olarak gösterilir.

9.Afrodit

Yunan mitolojisinde aşk ve güzellik tanrıçasıdır.

Hemen hemen bütün Olimpos tanrıları ve ölümlüler kendisine aşıktır. Afrodit’in pek çok sevgilisi olmuştur.Aynı zamanda cinsel aşkı da simgeler.

10.Hephaistos

Zanaatkarlar tarafından Athena ile birlikte mesleklerin piri ve koruyucusu olarak kabul edilen bir ateş tanrısıdır.

11.Hermes

Yunan mitolojisinde, Tanrıların habercisidir. Ticaret, hırsızlık ve oyun tanrısı olarak da bilinir.

12.Dionysos

Dionysos, 12 Yunan tanrısından en kuvvetlisi olan Zeus’un, Semele’den olan oğludur ve insanlara şarabı veren tanrıdır.

Tüm Yunan tanrılarından daha fazla tapınak, şarabın tanrısı Dionysos için yapılmıştır.

Yorum Yapın

E-postanız yayımlanmayacak.